Όροι Χρήσης

Η  εταιρεία με την επωνυμία «Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «Κ22 Global Traders» (εφεξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής επί της οδού Ικαρίας αρ 16 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 136871801000 και ΑΦΜ: 800694751, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@mysuperstore.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 211 345 9000, είναι ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.mysuperstore.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρεία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του κόμβου.

Το δικαίωμα τροποποίησης, αναβάθμισης ή ακόμη και αναστολής λειτουργίας κατάργησης του παρόντος e-shop ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία μας η οποία δύναται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, επισκεπτών και πελατών να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.

1. Χρήση  

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση που θα πραγματοποιήσει. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του mysuperstore.gr, συμπεριλαμβανομένων και της επωνυμίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικής σελίδας (URL), του διακριτικού τίτλου, των σημάτων, των λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, ρυθμίσεων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της παρούσας Ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας με υπαιτιότητα του επισκέπτη.

 Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη Εταιρεία μας.

Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας μας.

Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ρητά συμφωνείται ότι τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους.

 

2. Γενικοί Όροι Συναλλαγών

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

                1. Τρόποι Παραγγελίας    

1.1 Online Παραγγελία

Πριν την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Παραγγελίας σας για την αγορά των προϊόντων, θα σας ζητηθεί να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να το αποθηκεύσετε για προσωπική σας χρήση.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, να επιλέξετε ελεύθερα μέσα από το mysuperstore.gr τα προϊόντα της αρεσκείας σας και να τα τοποθετήσετε στο καλάθι αγορών σας. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τα βήματα που σας υποδεικνύονται κάθε φορά θα πρέπει να προχωρήσετε στην αποστολή του αιτήματός σας για παραγγελία προς την Εταιρεία μας. Κατόπιν θα λάβετε ένα  e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Η λήψη e-mail επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών κατά την πρώτη σας παραγγελία εγγράφεστε ως χρήστης του mysuperstore.gr συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής (Όνομα και Επίθετο, e-mail, το Τηλέφωνο Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), η Διεύθυνση Αποστολής Προϊόντων (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, περιφέρεια). Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλονται στην Εταιρεία μας εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία μας. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους όρους και πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παρακολουθείτε την κατάσταση της παραγγελίας σας μέσα από την ενότητα «Ο Λογαριασμός μου».

Αν η παραγγελία σας βρίσκεται σε στάδιο αποστολής και έχει παραδοθεί στην μεταφορική εταιρεία, έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για το πού βρίσκεται το δέμα σας, μέσω του αριθμού αποστολής, ο οποίος θα αναγράφεται στην παραγγελία σας.

1.2  Τηλεφωνική Παραγγελία

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παραγγελία των προϊόντων τηλεφωνικά καλώντας, στο τηλέφωνο 211 345 9000 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορείτε να συνομιλήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, να μάθετε περισσότερα για το προϊόν που σας ενδιαφέρει και να το παραγγείλετε δίνοντας τον κωδικό προϊόντος που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

1.3 Αγορά Χωρίς Εγγραφή/Αγορά Ως Επισκέπτης

Αυτή η Ιστοσελίδα επιτρέπει επίσης τις αγορές μέσω της λειτουργίας “αγορά ως επισκέπτης”. Αυτός ο τρόπος αγοράς απαιτεί μόνο τα απαραίτητα στοιχεία  (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση παράδοσης, πόλη, ΤΚ, χώρα και περιφέρεια) για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς, θα σας δοθεί η δυνατότητα να εγγραφείτε ως μέλος ή να συνεχίσετε ως μη εγγεγραμμένο μέλος.

2. Τιμοκατάλογος

Οι ανηρτημένες τιμές των προϊόντων καθορίζονται από την Εταιρεία και βρίσκονται πάντα σε ευανάγνωστη θέση πλησίον του κάθε προϊόντος. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, όποτε η Εταιρεία το κρίνει απαραίτητο. Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.(24%). Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ως προς την τιμή του προϊόντος η Εταιρεία  θα σας ενημερώσει άμεσα και έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία του.

3. Ακύρωση Παραγγελίας 

Ακύρωση της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας δύναται να γίνει από την πλευρά σας εάν έχει ολοκληρωθεί η υποβολή του εντύπου παραγγελίας, αλλά δεν έχουν αποσταλεί ακόμα τα προϊόντα, καλώντας 211 345 9000 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει εξοφληθεί σας επιστρέφουμε κάθε ποσό που λάβαμε εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Αν η παραγγελία ακυρωθεί μετά την αποστολή της και πριν την παράδοση, επιβαρύνεστε με τα μεταφορικά έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση σας επιστρέφεται, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, μόνο η αξία του προϊόντος. Θα εκτελέσουμε την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε περιπτώσεις που η παραγγελία έχει εξοφληθεί με κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να ενημερώσετε κάποιον εκπρόσωπό μας τηλεφωνικά ή να μας στείλετε μέσω email το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η επιστροφή των χρημάτων.

 1. Επιστροφές Προϊόντων

4.1. Λόγω λάθους παράδοσης

                Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η παραγγελία σας έχει εκτελεστεί λανθασμένα (λάθος προϊόν, λάθος τίμημα κ.λπ.), οφείλετε να μας ενημερώσετε με e-mail  στην διεύθυνση info@mysuperstore.gr ή τηλεφωνικά στο 211 345 9000, εντός 24 ωρών από την παράδοση. Θα σας ζητήσουμε να επιστρέψετε τα προϊόντα. Το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής. Θα φροντίσουμε εφόσον εξακολουθείτε να επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας την αντικατάσταση και αποστολή εκ νέου σε εσάς των προϊόντων, αλλιώς θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς. Το ποσό σας επιστρέφεται ακέραιο εντός 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς καμιά επιβάρυνση σας. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε περιπτώσεις που η παραγγελία έχει εξοφληθεί με κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να ενημερώσετε κάποιον εκπρόσωπό μας τηλεφωνικά ή να μας στείλετε μέσω email το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η επιστροφή των χρημάτων.

Για τις επιστροφές των προϊόντων που στάλθηκαν λανθασμένα, το κόστος επιστροφής καλύπτεται από την Εταιρεία.

4.2. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

                Η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τα αρ. 534 επ. Του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση που προμηθευτήκατε ελαττωματικό προϊόν (π.χ. προϊόντα που έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης κατά την ημερομηνία αποστολής τους ή η συσκευασία είναι ανοιγμένη, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος έχει αλλοιωθεί προ της ημερομηνίας λήξης του), επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail info@mysuperstore.gr ή τηλεφωνικά στο 211 345 9000 εντός 24 ωρών από την παράδοση για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Θα σας ζητήσουμε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα άμεσα (το αργότερο εντός πέντε ημερών από την ημέρα παραλαβής).

Εφόσον μετά την εξέταση του προϊόντος, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα παραστατικά αγοράς του καθώς και τα υλικά συσκευασίας του, διαπιστωθεί η ύπαρξη ελαττώματος τότε: θα προβούμε χωρίς επιβάρυνσή σας, σε αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ομοειδές, άλλως θα προβούμε άμεσα στην επιστροφή της αξίας τους προϊόντος κατά το χρόνο αγοράς του. Το ποσό σας επιστρέφεται ακέραιο εντός 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς καμιά επιβάρυνση σας. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε περιπτώσεις που η παραγγελία έχει εξοφληθεί με αντικαταβολή ή με κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να ενημερώσετε κάποιον εκπρόσωπό μας τηλεφωνικά ή να μας στείλετε μέσω email το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η επιστροφή των χρημάτων.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας μας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει φθορές και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας του. Τα προϊόντα και οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι στην αρχική εργοστασιακή κατάσταση και με άθικτη συσκευασία.

                Για τις επιστροφές των ελαττωματικών προϊόντων το κόστος επιστροφής καλύπτεται από την Εταιρεία μας.

5. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της παρούσας της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμα μόνο εντός Ελλάδας. Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Σε κάθε προϊόν αναγράφεται η διαθεσιμότητα του. Σας ενημερώνουμε ότι η διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλάζει διαρκώς και καθημερινά και παρά τη διαρκή κι άμεση ενημέρωση του συστήματος, μπορεί σε κάποιο προϊόν να μην ισχύει αυτό που αναγράφεται. Σε κάθε περίπτωση, μόλις λάβουμε την παραγγελία σας, γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος και σας ενημερώνουμε άμεσα, με e-mail για την πορεία της παραγγελίας.  Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν που παραγγείλατε για κάποιο λόγο δεν είναι διαθέσιμο, σας ενημερώνουμε αμέσως τηλεφωνικά.

 

6. Παράδοση Προϊόντων

                Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 5 παραπάνω σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, η παράδοση της παραγγελίας σας θα γίνει στην διεύθυνση που εσείς έχετε προ επιλέξει με υπηρεσία ταχυμεταφορών. Η παραγγελία σας θα αποσταλεί άμεσα, εκτός περιπτώσεων προ παραγγελιών και σε κάθε πάντως περίπτωση το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Σε περίπτωση προ παραγγελιών, θα σας ενημερώνουμε για το πότε παραλαμβάνουμε και πότε θα γίνεται η αποστολή της παραγγελίας σας. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή γενικών απεργιών και αργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στο προβλεπόμενο διάστημα παράδοσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας προσφέρουμε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά ορίζοντας από την πλευρά μας νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρώσετε την παραγγελία με πλήρη επιστροφή ατόκως των χρημάτων.

Οι παραγγελίες αποστέλλονται μέσα σε 1 – 3 εργάσιμες μέρες, εκτός εάν βρίσκεστε σε απομακρυσμένη περιοχή όπου το δέμα σας θα παραδοθεί εντός 7 ημερών.

Σε περίπτωση που δε μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες κτλ.) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ή την ακύρωσή της. Εφόσον επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελία σας, θα διατηρήσουμε την παραγγελία σας στο σύστημά μας έως ότου καταστεί δυνατή η εκτέλεση της, οπότε και θα σας αποσταλεί e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς εκτέλεση.

Παρακαλούμε σημειώστε πως αν επιθυμείτε η παραγγελία σας να σας παραδοθεί εντός συγκεκριμένων ωρών, θα ενημερωθεί η εταιρεία courier και θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει το αίτημά σας, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικό.

7. Έξοδα Αποστολής

Το Mysuperstore.gr μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες σε όλη την Ελλάδα και οι παραγγελίες αποστέλλονται με Δελατόλα Courier.

Το κόστος αποστολής μέσω της εταιρείας courier είναι ΔΩΡΕΑΝ για αγορές άνω των 49,00€ εφόσον δεν είναι σε δυσπρόσιτη περιοχή.

Για τις δυσπρόσιτες περιοχές η αποστολή παραγγελιών είναι ΔΩΡΕΑΝ και έχει ελάχιστη αγορά 100€. Οι δυσπρόσιτες περιοχές έχουν οριστεί από την εταιρεία Δελατόλας Courier.

Εάν θέλετε να μάθετε ποιες περιοχές είναι δυσπρόσιτες παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Στην Αττική και στην Ηπειρωτική το κόστος αποστολής, για παραγγελίες κάτω των 49€, ανέρχεται στα 5,39€ και ελάχιστη παραγγελία τα 20€.

Στα νησιά το κόστος αποστολής, για παραγγελίες κάτω των 49€, ανέρχεται στα 6,50€ και ελάχιστη παραγγελία τα 20€.

8. Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή του αντιτίμου των προϊόντων και των σχετικών εξόδων αποστολής και παράδοσης πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση ενός από τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας.

8.1  Πληρωμή με Πιστωτική και Χρεωστική Κάρτα

                Σχετικά με τους τρόπους πληρωμής σας ενημερώνουμε ότι στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται δεκτές οι πιστωτικές κάρτες Visa και MasterCard. Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα πρέπει να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας ως και τον αριθμό ασφαλείας. Στοιχεία πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο (οι συναλλαγές θα γίνονται από ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank. Η Εταιρεία δεν κρατάει κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματα της.

Όταν επιλέγετε να πληρώνετε με πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητο να παρευρίσκεστε κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας και να έχετε μαζί σας την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά σας. Όταν ο παραγγέλλων είναι εταιρεία τότε πρέπει η πιστωτική κάρτα να είναι εταιρική, δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρίας και κατά την παράδοση της παραγγελίας να παρευρίσκεται ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά του.

8.2. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

8.2.1. Μπορείτε να επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό και να καταθέσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας στους κατωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας. Παρακάτω θα βρείτε τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: K22 GLOBAL TRADERS MON IKE

EUROBANK : GR58 0260 3150 0008 2020 0909 925

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR09 0171 7510 0067 5113 8536 316

ΕΘΝΙΚΗ: GR26 0110 1410 0000 1410 0419 473

ALPHA: GR76 0140 1460 1460 0200 2023 082

Στις πληροφορίες της κατάθεσης συμπληρώνετε τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο σας. Μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση, θα πρέπει να μας στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail info@mysuperstore.gr. Η παράδοση των προϊόντων στην εταιρεία ταχυμεταφορών θα παραδοθεί μόλις μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης. Αν δεν πραγματοποιήσετε την κατάθεση εντός 7 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα.

Τα έξοδα εντολής από άλλη τράπεζα προς τον λογαριασμό μας τα επιβαρύνεστε εξολοκλήρου.

Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό σε κάποια από τις παραπάνω τράπεζες, μπορείτε να επισκεφτείτε ένα υποκατάστημα της τράπεζάς σας και να πληρώσετε με μετρητά. Στις πληροφορίες της κατάθεσης συμπληρώνετε τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο σας. Μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση, θα πρέπει να μας στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail info@mysuperstore.gr. Η παράδοση των προϊόντων στην εταιρεία ταχυμεταφορών θα παραδοθεί μόλις μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης.

8.3 Paypal

Εξοφλείστε γρήγορα και εύκολα την παραγγελία σας χρησιμοποιώντας τον PayPal λογαριασμό σας.

8.4 Μέθοδος Αντικαταβολής – Πληρωμή με την παράδοση της παραγγελίας

Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε στον υπάλληλο της εταιρίας Courier την αξία της αγοράς, αμέσως με την παράδοση στο χώρο σας. Το ποσό που επιβαρύνεστε είναι στα δύο ευρώ (2€). Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις τα παραστατικά πάνω από 499 ευρώ εξοφλούνται ΜΟΝΟ:

 • με κατάθεση /έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
 • με Paypal
 • με χρεωστική /πιστωτική κάρτα

 

Περιοχές όπου δεν εξυπηρετείται η υπηρεσία της αντικαταβολής:

 

Αίγινα, Αλόννησος, Αμοργός, Αστυπάλαια, Ικαρία, Ίος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κουφονήσια, Κύθηρα, , Λειψοί, Λέρος, Νίσυρος, Μήλος, Παξοί, Πάτμος, Πόρος, Σαμοθράκη, Σέριφος, Σίφνος, Σίκινος, Σπέτσες, Σύμη, Τήλος, Ύδρα, Φολέγανδρος, Ψαρρά,
Αρεόπολη  Λακωνίας, Νεάπολη Λακωνίας, Άμφισσα, Ιτέα, Αράχωβα, Δελφοί, Δέσφινα

 

Οι παραλήπτες, για τις αποστολές στο νησί της Μυκόνου, θα μπορούν να παραλαμβάνουν από:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΘΩΝΑΣ

(ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ S/M FLORA)

ΤΗΛ 2289025325 (9:00 ΜΕ 15:00)

 

 1. Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων.

                Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολήν σας, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

 1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

                Ο καταναλωτής, σύμφωνα με τον νόμο δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση,  χωρίς να αναφέρει τους λόγους, αποστέλλοντας δήλωση υπαναχώρησης (Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υπαναχώρησης), εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, η οποία άρχεται από την ημέρα που ο καταναλωτής ή πρόσωπο που έχει υποδείξει ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων (άλλο από τον μεταφορέα) απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών. Η δήλωση υπαναχώρησης αποστέλλεται με e-mail στο info@mysuperstore.gr.

Για να είναι νόμιμη η άσκηση της υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει εντός 14 ημερολογιακών ημέρων και να επιστρέψει, με δική του δαπάνη, το προϊόν το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση για την άσκηση του δικαιώματος του να υπαναχωρήσει. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή, τα προϊόντα θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, η αρχική συσκευασία τους πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το προϊόν, να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο, να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν, να φέρει όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές – ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του και να μην έχουν υποστεί ζημιές. Το δέμα επιστροφής θα πρέπει να συσκευαστεί σωστά, ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές, κατά την μεταφορά, στο προϊόν ή την συσκευασία. Θα θέλαμε να επισημάνουμε πως σε περίπτωση που το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ίδιου.

Η επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην επιλογή του να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρεται), θα πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο καταναλωτής ενημέρωσε για την υπαναχώρηση. Η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να καθυστερήσει μέχρις ότου επιστραφούν πίσω τα αγαθά. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν έχει συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Σε περιπτώσεις που η παραγγελία έχει εξοφληθεί με αντικαταβολή ή με κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να ενημερώσετε κάποιον εκπρόσωπό μας τηλεφωνικά ή να μας στείλετε μέσω email το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η επιστροφή των χρημάτων.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα: 

Δεδομένου ότι στα προϊόντα μας συγκαταλέγονται και προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή ή που για λόγους υγιεινής ή ασφαλείας δεν γίνονται κατά τη συνήθη πρακτική και βάσει των συναλλακτικών ηθών δεκτές οι επιστροφές, σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης αναιτιολόγητης υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ της ΚΥΑ Ζ1-891/13-06-2013.

Επισημαίνουμε ότι τα κριτήρια για το καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων ορίζονται με βάση το νόμο όπως για παράδειγμα η εύθραυστη φύση των προϊόντων, η ευκολία αλλοίωσής τους ή η σύντομη ημερομηνία λήξης τους και έχουν καθοριστεί βάσει της συνήθους πρακτικής και βάσει των δηλώσεων και σχετικών οδηγιών συντήρησης και διατήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται επί των αναγραφόμενων ενδείξεων στις ετικέτες των προϊόντων.

 

 1. Τελικές Διατάξεις

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της Σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και μεταξύ των κυρίων αποφάσεων διακρίνονται η Ελληνική Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 31619 οικ./15.3.2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 969) περί του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καθώς και το Ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 131/2003 περί προσαρμογής στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ορισμένων πτυχών του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ.:

– στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.: 1520, φαξ: 210 3843549),

– στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.: 210 6460734, φαξ: 210 6460414),

– στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Εναλλακτικά, προτείνεται η λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Ειδικότερα και σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας έχει ορισθεί ως εθνικό σημείο επαφής της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (άρθρο 5β της υπ’ αριθ. 70330οικ./2015 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β’ 1421). Καταναλωτές και έμποροι μπορούν να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας για κάθε είδους απορία σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας και τη διαδικασία επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 210-6460284

Fax: 210-6460784

E–mail: info@eccgreece.gr

Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.

 

3. Προσωπικά Δεδομένα

 

 1. Εισαγωγή

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Έχουμε δημιουργήσει αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να σας ενημερώσουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019  και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητα της Εταιρείας μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή εν γένει χρησιμοποιείτε και πραγματοποιείτε αγορές στην Ιστοσελίδα μας, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών. Η παρούσα ενημέρωση συμπληρώνεται σε περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω cookies από την ειδικότερη Πολιτική cookies.     

                Υπεύθυνος της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Η εταιρεία με την επωνυμία Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, διακριτικό τίτλο «Κ22 Global Traders», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ικαρίας αρ. 16, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 136871801000, Α.Φ.Μ.: 800694751.

 1. Ποιους αφορά η ενημέρωση που παρέχεται μέσω της παρούσας Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για όλους τους επισκέπτες/ χρήστες, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή τόσο εκείνων που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας χωρίς να έχουν εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό όσο και εκείνων που έχουν εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό και ανεξάρτητα από το αν αυτοί προβαίνουν σε πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής στο πλαίσιο αυτού ή όχι.

 1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

3.1. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Ως Προσωπικό Δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το δεδομένο και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία, όπως ορίζει ο Νόμος και οι σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις, αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα ο κωδικός πρόσβασης (Password) και η διεύθυνση IP.

3.2. Συλλογή Και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την απλή περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δε σας ζητείτε από την Εταιρεία κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Ωστόσο, η Εταιρεία, ενώ περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει το mysuperstore.gr, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα περιήγησης μέσω των cookies που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις αγοραστικές σας συνήθειες.

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία συλλέγει είναι οι ακόλουθες:

α) συλλέγουμε τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία κρίνονται αναγκαία ώστε να ολοκληρώσουμε, να εκτελέσουμε και να αποστείλουμε την παραγγελία σας. Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά, είναι το Όνομα και Επίθετο, η Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email), το Τηλέφωνο Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), η Διεύθυνση Αποστολής Προϊόντων (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα), η Διεύθυνση Χρέωσης της παραγγελίας και τα Στοιχεία Πληρωμής και ο Τύπος Παραστατικού που θέλετε να εκδώσουμε (Απόδειξη ή Τιμολόγιο). Στην περίπτωση που ζητήσετε την έκδοση Τιμολογίου θα σας ζητηθούν  επιπλέον στοιχεία όπως η Επωνυμία της εταιρείας, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ., η Δραστηριότητα, η Διεύθυνση της έδρας της, καθώς και Τηλέφωνα Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό)

β) σε περίπτωση που παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων συμβαλλόμενων (όπως π.χ. Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα του Τρίτου Προσώπου σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

γ) Επίσης συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν σε ενδεχόμενο αίτημά σας για εξυπηρέτησή σας, καθώς και στοιχεία που συλλέγουμε αυτόματα σε σχέση με εσάς, όπως τα δεδομένα αγορών σας από την καρτέλα σας και από τις συναλλαγές σας. Λάβετε υπόψη ότι συλλέγουμε δεδομένα που μας ανακοινώνετε ή που ζητούνται σε οποιαδήποτε διάδρασή σας ή επικοινωνία μαζί μας,

δ) συλλέγουμε το Όνομα και Επίθετό σας, την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (e-mail), τον Προσωπικό Κωδικό Πρόσβασης (Password), κατά την εγγραφή σας και το άνοιγμα Λογαριασμού, ώστε να ολοκληρώσετε τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

3.3. Σκοπός Συλλογής Και Επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε κατά την επίσκεψη/περιήγησή σας στις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, προορίζονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

– για την ολοκλήρωση και εκτέλεση της αγοράς των προϊόντων που σας προσφέρουμε

– για την μεταξύ μας επικοινωνία, και τη διαχείριση των αιτημάτων σας

– για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

– για λόγους στατιστικών ερευνών και αναλύσεων με δεδομένα σε συνολική μορφή με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλοεπιδρούν και χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Τα στοιχεία αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις.

3.4. Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

3.5. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων Και Σκοπός Διαβίβασης Αυτών

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία που φέρει την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω σκοπούς να διαβιβάσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

– στην εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργαζόμαστε, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε,

– σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό της Εταιρείας υπηρεσίες προώθησης και marketing

– ή σε τρίτους συνεργάτες μας, οι οποίοι παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες.

Η Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των Υποκειμένων της Ιστοσελίδας σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του Υποκειμένου, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις Αρμόδιες και μόνο Αρχές. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις Αρμόδιες Δικαστικές, Αστυνομικές και άλλες Διοικητικές Αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

3.6. Συναίνεση Υποκειμένου

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας στο mysuperstore.gr, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα:

                3.6.1.  Δημιουργία Λογαριασμού

Κατά την δημιουργία Λογαριασμού, εάν εισάγετε στο Λογαριασμό Προσωπικά σας Δεδομένα, συναινείτε ότι το mysuperstore.gr θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για όλες τις απαραίτητες χρήσεις προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την μεταξύ σας συναλλαγή.

                3.6.2. Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εάν εισάγετε Προσωπικά σας Δεδομένα, τότε συναινείτε ότι το mysuperstore.gr θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για όλες τις απαραίτητες χρήσεις προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την μεταξύ σας συναλλαγή. Επιπλέον, συναινείτε ότι το mysuperstore.gr θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για ενδεχόμενες επιστροφές χρημάτων προς εσάς σε περίπτωση ασκήσεως από εσάς του Δικαιώματος Υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Όρων Συναλλαγής και του Νόμου.

                3.6.3. Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις

Η Εταιρεία οφείλει βάση Νόμου να αναφέρει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων σε οποιοδήποτε και όλα τα σχετικά πρόσωπα και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε μη αναγνωρίσιμη μορφή έχουν παραβιαστεί.

               3.6.4. Διαβίβαση σε Νομικές Υπηρεσίες σε περίπτωση ή και ελλείψει Νομικής Διάταξης

Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει Νόμου, συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

3.7. Δικαιώματα Υποκειμένου

Η παροχή των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Διατηρείτε την ελεύθερη βούληση και επιλογή σας για το αν θα κοινοποιήσετε σε εμάς τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή όχι, αλλά ελλείψει των απαιτούμενων δεδομένων, δεν θα είναι δυνατή η σύναψη ή η εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης και των αιτημάτων σας από την Εταιρεία μας.

Σε περίπτωση σύναψης Σύμβασης Πώλησης προϊόντων από το mysuperstore.gr, η επεξεργασία των δεδομένων του Υποκειμένου θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστικό σκοπό η Εταιρεία να δύναται να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις και να μπορεί να είναι σύμφωνη με τις φορολογικές διατάξεις και την ισχύουσα νομοθεσία στην οποία υπόκειται.

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

Τα προσωπικά σας δεδομένα ανήκουν σε εσάς. Μπορείτε να μας ζητήσετε να παράσχουμε λεπτομέρειες σχετικά με το τι έχουμε συλλέξει και να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες. Επίσης, μπορείτε να μας ζητήσετε να διακόψουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία, την κοινοποίηση ή τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να σας παράσχουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει, προκειμένου να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε για δικούς σας σκοπούς. Ωστόσο, η υποβολή αιτήματος για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται, επίσης, να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Δεν θα διαγράψουμε δεδομένα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε από τη νομοθεσία.

Για να υποβάλετε κάποιο αίτημα αναφορικά με τα δικαιώματά σας ή για να υποβάλετε ένα ερώτημα, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@mysuperstore.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 211 345 9000.

 

4. Πολιτική Cookies            

 

 1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του επισκέπτη/χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο επισκέπτης/χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του επισκέπτη/χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της Ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Με την χρήση αυτή, η ιστοσελίδα είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη στην ιστοσελίδα, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον επισκέπτη/χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

 1. Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Απολύτως απαραίτητα cookies: Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στη χρήση ενός ιστότοπου, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες, όπως πλοήγηση σελίδων και πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Τέτοια cookies θα διαγραφούν όταν αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα.

Cookies στατιστικών: βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστότοπου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο εάν μας έχετε χορηγήσει την πρότερη συγκατάθεση σας.

Εμπορικής προώθησης: Τα cookies εμπορικής προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο εάν μας έχετε χορηγήσει την πρότερη συγκατάθεση σας.

Third party cookies: όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ορισμένοι συνεργάτες μας, τοποθετούν, για λογαριασμό μας, cookies (third-party cookies). Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο εάν μας έχετε χορηγήσει την πρότερη συγκατάθεση σας.

 1. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν πλήρως την εφαρμογή τους. Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απενεργοποιούν ή να περιορίζουν τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται και αυτοματοποιημένα. Εντούτοις, επισημαίνουμε πως η άρνηση της χρήσης cookies ενδέχεται να περιορίσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

 1. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@mysuperstore.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 211 345 9000.