Επιστροφές Προϊόντων

1. Επιστροφές λόγω λάθους παράδοσης

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η παραγγελία σας έχει εκτελεστεί λανθασμένα (λάθος προϊόν, λάθος τίμημα κ.λπ.), οφείλετε να μας ενημερώσετε με e-mail  στην διεύθυνση info@mysuperstore.gr ή τηλεφωνικά στο 211 345 9000, εντός 24 ωρών από την παράδοση. Θα σας ζητήσουμε να επιστρέψετε τα προϊόντα. Το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής. Θα φροντίσουμε εφόσον εξακολουθείτε να επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας την αντικατάσταση και αποστολή εκ νέου σε εσάς των προϊόντων, αλλιώς θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς. Το ποσό σας επιστρέφεται ακέραιο εντός 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς καμιά επιβάρυνση σας. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε περιπτώσεις που η παραγγελία έχει εξοφληθεί με κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να ενημερώσετε κάποιον εκπρόσωπό μας τηλεφωνικά ή να μας στείλετε μέσω email το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η επιστροφή των χρημάτων.

Για τις επιστροφές των προϊόντων που στάλθηκαν λανθασμένα, το κόστος επιστροφής καλύπτεται από την Εταιρεία.

2. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τα αρ. 534 επ. Του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση που προμηθευτήκατε ελαττωματικό προϊόν (π.χ. προϊόντα που έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης κατά την ημερομηνία αποστολής τους ή η συσκευασία είναι ανοιγμένη, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος έχει αλλοιωθεί προ της ημερομηνίας λήξης του), επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail info@mysuperstore.gr ή τηλεφωνικά στο 211 345 9000 εντός 24 ωρών από την παράδοση για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Θα σας ζητήσουμε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα άμεσα (το αργότερο εντός πέντε ημερών από την ημέρα παραλαβής).

Εφόσον μετά την εξέταση του προϊόντος, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα παραστατικά αγοράς του καθώς και τα υλικά συσκευασίας του, διαπιστωθεί η ύπαρξη ελαττώματος τότε: θα προβούμε χωρίς επιβάρυνσή σας, σε αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ομοειδές, άλλως θα προβούμε άμεσα στην επιστροφή της αξίας τους προϊόντος κατά το χρόνο αγοράς του. Το ποσό σας επιστρέφεται ακέραιο εντός 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς καμιά επιβάρυνση σας. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε περιπτώσεις που η παραγγελία έχει εξοφληθεί με αντικαταβολή ή με κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να ενημερώσετε κάποιον εκπρόσωπό μας τηλεφωνικά ή να μας στείλετε μέσω email το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η επιστροφή των χρημάτων.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας μας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει φθορές και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας του. Τα προϊόντα και οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι στην αρχική εργοστασιακή κατάσταση και με άθικτη συσκευασία.
Για τις επιστροφές των ελαττωματικών προϊόντων το κόστος επιστροφής καλύπτεται από την Εταιρεία μας.

3. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής, σύμφωνα με τον νόμο δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, αποστέλλοντας δήλωση υπαναχώρησης (Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υπαναχώρησης), εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, η οποία άρχεται από την ημέρα που ο καταναλωτής ή πρόσωπο που έχει υποδείξει ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων (άλλο από τον μεταφορέα) απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών. Η δήλωση υπαναχώρησης αποστέλλεται με e-mail στο info@mysuperstore.gr.

Για να είναι νόμιμη η άσκηση της υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει εντός 14 ημερολογιακών ημέρων και να επιστρέψει, με δική του δαπάνη, το προϊόν το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση για την άσκηση του δικαιώματος του να υπαναχωρήσει. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή, τα προϊόντα θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, η αρχική συσκευασία τους πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το προϊόν, να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο, να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν, να φέρει όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές – ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του και να μην έχουν υποστεί ζημιές. Το δέμα επιστροφής θα πρέπει να συσκευαστεί σωστά, ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές, κατά την μεταφορά, στο προϊόν ή την συσκευασία. Θα θέλαμε να επισημάνουμε πως σε περίπτωση που το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ίδιου.

Η επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην επιλογή του να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρεται), θα πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο καταναλωτής ενημέρωσε για την υπαναχώρηση. Η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να καθυστερήσει μέχρις ότου επιστραφούν πίσω τα αγαθά. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν έχει συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Σε περιπτώσεις που η παραγγελία έχει εξοφληθεί με αντικαταβολή ή με κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να ενημερώσετε κάποιον εκπρόσωπό μας τηλεφωνικά ή να μας στείλετε μέσω email το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η επιστροφή των χρημάτων.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα: 

Δεδομένου ότι στα προϊόντα μας συγκαταλέγονται και προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή ή που για λόγους υγιεινής ή ασφαλείας δεν γίνονται κατά τη συνήθη πρακτική και βάσει των συναλλακτικών ηθών δεκτές οι επιστροφές, σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης αναιτιολόγητης υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ της ΚΥΑ Ζ1-891/13-06-2013.

Επισημαίνουμε ότι τα κριτήρια για το καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων ορίζονται με βάση το νόμο όπως για παράδειγμα η εύθραυστη φύση των προϊόντων, η ευκολία αλλοίωσής τους ή η σύντομη ημερομηνία λήξης τους και έχουν καθοριστεί βάσει της συνήθους πρακτικής και βάσει των δηλώσεων και σχετικών οδηγιών συντήρησης και διατήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται επί των αναγραφόμενων ενδείξεων στις ετικέτες των προϊόντων.

 

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας δύναται να γίνει από την πλευρά σας εάν έχει ολοκληρωθεί η υποβολή του εντύπου παραγγελίας, αλλά δεν έχουν αποσταλεί ακόμα τα προϊόντα, καλώντας 211 345 9000 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει εξοφληθεί σας επιστρέφουμε κάθε ποσό που λάβαμε εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Αν η παραγγελία ακυρωθεί μετά την αποστολή της και πριν την παράδοση, επιβαρύνεστε με τα μεταφορικά έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση σας επιστρέφεται, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, μόνο η αξία του προϊόντος. Θα εκτελέσουμε την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε περιπτώσεις που η παραγγελία έχει εξοφληθεί με κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να ενημερώσετε κάποιον εκπρόσωπό μας τηλεφωνικά ή να μας στείλετε μέσω email το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η επιστροφή των χρημάτων.