Προσωπικά Δεδομένα

  1. Εισαγωγή

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Έχουμε δημιουργήσει αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να σας ενημερώσουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019  και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητα της Εταιρείας μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή εν γένει χρησιμοποιείτε και πραγματοποιείτε αγορές στην Ιστοσελίδα μας, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών. Η παρούσα ενημέρωση συμπληρώνεται σε περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω cookies από την ειδικότερη Πολιτική cookies.     

                Υπεύθυνος της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Η εταιρεία με την επωνυμία Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, διακριτικό τίτλο «Κ22 Global Traders», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ικαρίας αρ. 16, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 136871801000, Α.Φ.Μ.: 800694751.

  1. Ποιους αφορά η ενημέρωση που παρέχεται μέσω της παρούσας Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για όλους τους επισκέπτες/ χρήστες, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή τόσο εκείνων που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας χωρίς να έχουν εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό όσο και εκείνων που έχουν εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό και ανεξάρτητα από το αν αυτοί προβαίνουν σε πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής στο πλαίσιο αυτού ή όχι.

  1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

3.1. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Ως Προσωπικό Δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το δεδομένο και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία, όπως ορίζει ο Νόμος και οι σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις, αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα ο κωδικός πρόσβασης (Password) και η διεύθυνση IP.

3.2. Συλλογή Και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την απλή περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δε σας ζητείτε από την Εταιρεία κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Ωστόσο, η Εταιρεία, ενώ περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει το mysuperstore.gr, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα περιήγησης μέσω των cookies που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις αγοραστικές σας συνήθειες.

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία συλλέγει είναι οι ακόλουθες:

α) συλλέγουμε τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία κρίνονται αναγκαία ώστε να ολοκληρώσουμε, να εκτελέσουμε και να αποστείλουμε την παραγγελία σας. Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά, είναι το Όνομα και Επίθετο, η Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email), το Τηλέφωνο Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), η Διεύθυνση Αποστολής Προϊόντων (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα), η Διεύθυνση Χρέωσης της παραγγελίας και τα Στοιχεία Πληρωμής και ο Τύπος Παραστατικού που θέλετε να εκδώσουμε (Απόδειξη ή Τιμολόγιο). Στην περίπτωση που ζητήσετε την έκδοση Τιμολογίου θα σας ζητηθούν  επιπλέον στοιχεία όπως η Επωνυμία της εταιρείας, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ., η Δραστηριότητα, η Διεύθυνση της έδρας της, καθώς και Τηλέφωνα Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό)

β) σε περίπτωση που παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων συμβαλλόμενων (όπως π.χ. Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα του Τρίτου Προσώπου σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

γ) Επίσης συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν σε ενδεχόμενο αίτημά σας για εξυπηρέτησή σας, καθώς και στοιχεία που συλλέγουμε αυτόματα σε σχέση με εσάς, όπως τα δεδομένα αγορών σας από την καρτέλα σας και από τις συναλλαγές σας. Λάβετε υπόψη ότι συλλέγουμε δεδομένα που μας ανακοινώνετε ή που ζητούνται σε οποιαδήποτε διάδρασή σας ή επικοινωνία μαζί μας,

δ) συλλέγουμε το Όνομα και Επίθετό σας, την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (e-mail), τον Προσωπικό Κωδικό Πρόσβασης (Password), κατά την εγγραφή σας και το άνοιγμα Λογαριασμού, ώστε να ολοκληρώσετε τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

3.3. Σκοπός Συλλογής Και Επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε κατά την επίσκεψη/περιήγησή σας στις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, προορίζονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

– για την ολοκλήρωση και εκτέλεση της αγοράς των προϊόντων που σας προσφέρουμε

– για την μεταξύ μας επικοινωνία, και τη διαχείριση των αιτημάτων σας

– για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

– για λόγους στατιστικών ερευνών και αναλύσεων με δεδομένα σε συνολική μορφή με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλοεπιδρούν και χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Τα στοιχεία αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις.

3.4. Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

3.5. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων Και Σκοπός Διαβίβασης Αυτών

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία που φέρει την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω σκοπούς να διαβιβάσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

– στην εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργαζόμαστε, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε,

– σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό της Εταιρείας υπηρεσίες προώθησης και marketing

– ή σε τρίτους συνεργάτες μας, οι οποίοι παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες.

Η Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των Υποκειμένων της Ιστοσελίδας σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του Υποκειμένου, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις Αρμόδιες και μόνο Αρχές. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις Αρμόδιες Δικαστικές, Αστυνομικές και άλλες Διοικητικές Αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

3.6. Συναίνεση Υποκειμένου

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας στο mysuperstore.gr, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα:

                3.6.1.  Δημιουργία Λογαριασμού

Κατά την δημιουργία Λογαριασμού, εάν εισάγετε στο Λογαριασμό Προσωπικά σας Δεδομένα, συναινείτε ότι το mysuperstore.gr θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για όλες τις απαραίτητες χρήσεις προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την μεταξύ σας συναλλαγή.

                3.6.2. Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εάν εισάγετε Προσωπικά σας Δεδομένα, τότε συναινείτε ότι το mysuperstore.gr θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για όλες τις απαραίτητες χρήσεις προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την μεταξύ σας συναλλαγή. Επιπλέον, συναινείτε ότι το mysuperstore.gr θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για ενδεχόμενες επιστροφές χρημάτων προς εσάς σε περίπτωση ασκήσεως από εσάς του Δικαιώματος Υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Όρων Συναλλαγής και του Νόμου.

                3.6.3. Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις

Η Εταιρεία οφείλει βάση Νόμου να αναφέρει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων σε οποιοδήποτε και όλα τα σχετικά πρόσωπα και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε μη αναγνωρίσιμη μορφή έχουν παραβιαστεί.

               3.6.4. Διαβίβαση σε Νομικές Υπηρεσίες σε περίπτωση ή και ελλείψει Νομικής Διάταξης

Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει Νόμου, συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

3.7. Δικαιώματα Υποκειμένου

Η παροχή των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Διατηρείτε την ελεύθερη βούληση και επιλογή σας για το αν θα κοινοποιήσετε σε εμάς τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή όχι, αλλά ελλείψει των απαιτούμενων δεδομένων, δεν θα είναι δυνατή η σύναψη ή η εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης και των αιτημάτων σας από την Εταιρεία μας.

Σε περίπτωση σύναψης Σύμβασης Πώλησης προϊόντων από το mysuperstore.gr, η επεξεργασία των δεδομένων του Υποκειμένου θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστικό σκοπό η Εταιρεία να δύναται να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις και να μπορεί να είναι σύμφωνη με τις φορολογικές διατάξεις και την ισχύουσα νομοθεσία στην οποία υπόκειται.

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

Τα προσωπικά σας δεδομένα ανήκουν σε εσάς. Μπορείτε να μας ζητήσετε να παράσχουμε λεπτομέρειες σχετικά με το τι έχουμε συλλέξει και να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες. Επίσης, μπορείτε να μας ζητήσετε να διακόψουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία, την κοινοποίηση ή τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να σας παράσχουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει, προκειμένου να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε για δικούς σας σκοπούς. Ωστόσο, η υποβολή αιτήματος για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται, επίσης, να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Δεν θα διαγράψουμε δεδομένα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε από τη νομοθεσία.

Για να υποβάλετε κάποιο αίτημα αναφορικά με τα δικαιώματά σας ή για να υποβάλετε ένα ερώτημα, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@mysuperstore.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 211 345 9000.